Társkiadó kiadványai

Kedves Szülők, Pedagógusok, Érdeklődők!

A Lemniszkáta Meseház Bt. munkatársai szakmai tapasztalataikat hozzáadva járultak hozzá az alábbi olvasókönyvek és pedagógiai témájú kiadványok megjelenéséhez. A kötetek kiadásának és terjesztésének joga a Rubicon Waldorfpedagógiai Alapítványé, azaz megvásárlásukra is általuk van lehetőség. Vállalkozásunk ezeket a könyveket nem árusítja!

A kiadványok megrendelhetők az: info@waldorf-csillagosveny.hu elektronikus levelezési címen, vagy a www.waldorf-csillagosveny.hu oldalon feltüntetett városi telefonszámon.

 Olvasókönyvek:

  Négy tündér könyve - olvasókönyv hat éven felülieknek

A 2014-ben megjelent kötetben ismert hazai költők (pl. Kányádi Sándor, Tarbay Ede, Weöres Sándor … stb.) évszakokhoz köthető versei, valamint néhány, Szentkúti Márta által írt mese található az olvasás örömével ismerkedő kisiskoláskorú gyermekek számára könnyebben olvasható nyomtatott nagybetűs formátumban.

A könyv összeállításában és a színes festményes illusztrálásában a Csillagösvény Waldorf Iskola munkatársai vettek részt.

A fekvő formátumú 46 oldalas, a lapozást segítő spirálfűzéses kiadvány ára: 2.500, -Ft

 

  Barangoljunk erdőn-mezőn - olvasókönyv nyolc éven felülieknek

A 2014-ben megjelent kötetben ismert hazai és nemzetközi írók, költők munkáinak válogatása által kínál az iskolai tanév évszakaihoz, növény- és állatvilágához igazodva természet-közeli olvasmányélményeket a második osztályos gyermekeknek. A könyvben találhatóak a Szentkúti Márta által írt, társas kompetenciákat fejlesztő természet-mesék is.

A színes könyv összeállításában a Csillagösvény Waldorf Iskola munkatársai vettek részt. Színes illusztrációit a Lemniszkáta Meseház Bt. munkatársa készítette.

A 117 oldalas, a könnyebb lapozás érdekében spirálfűzéses kiadvány ára: 2.900, -Ft

 

  Gyerekek és felnőttek - olvasókönyv kilenc éven felülieknek

A 2016-ban megjelent könyv Fekete István, Gárdonyi Géza, Herczeg Ferenc és Móra Ferenc novelláinak válogatásából született meg. A történeteken keresztül a hétköznapi tevékenységek mellett az emberek egymás közötti életével találkozhatnak a harmadik osztályos gyermekek.

Az olvasókönyvet a Lemniszkáta Meseház Bt. munkatársa állította össze. A nagy alakú, színes kötetet magyar festők munkáiról készített reprodukciók díszítik.

A 137 oldalas kiadvány ára: 3.200, -Ft

 

Pedagógiai témájú könyvek:

  Nyitva van az aranykapu - mesepedagógiai foglalkozások öt éven felülieknek

A 2015-ben megjelent kötet a Keszthely város óvodáiban egy oktatási pályázat nyomán megtartott foglalkozás-sorozat tematikáját, munkáját tartalmazza. A Lemniszkáta Meseház Bt. munkatársai az egy-egy intézményben havi rendszerességgel vezetett foglalkozásain a mesepedagógiai elemeken túl, kézműves és euritmia mozgásművészeti tevékenységekbe is bevonták az óvodásokat.

A fekvő formátumú 168 oldalas könyv színes képek, versek, történetek és kották segítségével ad ötleteket az óvodáskorú gyermekek foglalkoztatására fogékony szakembereknek és érdeklődőnek.

A kiadvány ára: 2.500, -Ft

 

  Lievegoed, B. C. J.: A gyermek fejlődésének szakaszai

A Lemniszkáta Meseház Bt. fordításában 2016-ban megjelent könyv az ember testi és lelki kiteljesedése mellett az ember szellemi tartalmú élettörténetének egymásra hatásával foglalkozik a születés idejétől a felnőtt kor kezdetéig.

A kötet szövegtestét a mű 1976-ban Stuttgartban német nyelvű kiadásának fekete-fehér illusztrációi egészítik ki.

A 192 oldalas kiadvány ára: 1.600, -Ft

 

  Strauss, Michaela: A kisgyermek jelbeszéde - Az emberi alakulás nyomai

A német nyelvű kiadásból magyarra fordított könyv az ember (gyermek) járás-beszéd-gondolkodás hármas fejlődési folyamatának során kibontakozó élettapasztalatait és teremtő formaalakító tevékenységének lenyomatait mutatja be.

A 67 oldalas könyv fekete-fehér illusztrációkkal és további 64 oldal színes táblaképpel segíti az írás feldolgozását.

A könyv hasznos segítség a szülők, bölcsődei gondozónők, óvónők számára a gyermekek rajzos megnyilvánulásainak értelmezésében.

A Lemniszkáta Meseház Bt. fordításában, szerkesztésében 2016-ban megjelent kiadvány ára: 2.400, -Ft

 

  Brochmann, Inger: A gyermekrajzok titkai - Miképpen tudjuk őket megérteni?

A kötet a dán anyanyelvű óvónő/szerző által összegyűjtött közel száz gyermekrajza alapján mutatja be az első hét életév élettani fejlődésének lenyomatait. A könyv kitér az egészséges fejlődésmenetű gyermekek ábrázolási módjának bemutatása mellett, a traumákat átélő (betegségek, fájdalmak, operációk) gyermek rajzjegyeire is.

A részben fekete-fehér, részben színes illusztrációkat tartalmazó 153 oldalas könyv is a Lemniszkáta Meseház Bt. fordító, szerkesztő munkája nyomán vált magyarul is olvashatóvá.

Jelentős mértékben a szerző gyakorlati tapasztalataira épülő kiadvány, mely hasznos segítség lehet mind az óvónők, mind a tanítók számára.

A 2016-ban megjelent kiadvány ára: 2.400, -Ft

 

  Meijs, Jeanne: Játékkal, mesével, rajzzal - Segítség az eltérő fejlődésmenetű gyermekek neveléséhez

Hogy segítsünk azoknak a gyerekeknek, akik félelmekkel, agressziókkal, korai lelki öregséggel, vagy másféle fejlődési zavarokkal küszködnek?

A Jeanne Meijs által kifejlesztett „aktív képterápia” úgy tekinti a gyermeket, mint aki képeket játszik, fest és hallgat – vagy hoz elő önmagából – képeket, melyek ott érik el a gyermek lelkét, ahol a leginkább fejlődőképes.

A Szerző minden szülőt arra bátorít, hogy minden nehézség ellenére lépjenek gyermekeikkel erre az útra.

A Kiadó pedig abban a reményben bocsájtja útjára ezt a kötetet, hogy szülők, nevelők és terapeuták egyaránt hasznos tanácsokat találnak benne a gyermekek segítésében végzett munkájukhoz.

A Lemniszkáta Meseház Bt. fordításában 2017-ben megjelent 106 oldalas kiadvány ára: 1.500, -Ft

 

  Glöckler, Michaela: Adományok és akadályok - Praktikus megjegyzések nevelési- és sorskérdésekhez

„…egy dolog bizonyos: egy ember karakterét, és az életben való sikerességét nem azok a képességek és hiányok határozzák meg elsősorban, amelyekkel rendelkezik, hanem sokkal inkább az a mód, ahogyan megtanulta, hogy bánjon saját erősségeivel és gyengeségeivel. Az önnevelés lehetősége, a saját viselkedése, ahogy egyre inkább kormányozza és irányítja magát ez az a döntő adomány, amellyel az egyes ember nem csak megtartani képes magát, hanem a társadalmi élet különféle területein állandóan tovább is fejleszteni.” (részlet az Előszóból)

Az önnevelés mellett a szülői ház és az iskola közötti párbeszéd átalakításának lehetőségeiről is szól ez a 120 oldalas könyv. A kötet a Lemniszkáta Meseház Bt. munkatársainak fordító, lektoráló tevékenysége nyomán jelenhetett meg 2012-ben.

A kiadvány ára: 1.500, -Ft

 

  Glöckler, Michaela: A vallás gyógyító ereje

A német nyelven 1997-ben megjelent „Die Heilkraft der Religion című, Erziehungsfragen; Spirituelle Gemeinschaftsbildung; Kultus alcímet viselő könyv első részének magyarra fordítása.

A kötet a vallási élet feladatáról, annak emberi szükségéről, valamint a vallásos nevelés életvezetésre és életalakításra kiterjedő jelentőségéről szól.

A Lemniszkáta Meseház Bt. munkatársa által fordított, 2016-ban megjelent kiadvány ára: 1.200, -Ft